Er is momenteel veel aanbod van cursussen online. Maar hoe organiseer ik als docent zelf een cursus, zonder die hele administratie te hoeven regelen?

Wij als cursussenggz.nl willen graag een bijdrage leveren aan het mede- organiseren van kwalitatief goede cursussen, workshops of webinars voor docenten die het lastig vinden om zelf een (online) cursus te organiseren op ons werkveld.

Cursussen.ggz.nl neemt die taak uit handen door:

  • de cursus op de website te adverteren
  • de cursus onder de aandacht te brengen van potentieel geïnteresseerden
  • hulp te bieden bij het accrediteren van de cursus voor de wetenschappelijke verenigingen
  • accreditatie punten toe te voegen aan de dossiers van de deelnemers
  • factureren van de cursuskosten ter hand te nemen
  • de deelnemers op de hoogte te brengen, te instrueren en eventueel het cursusmateriaal te versturen.
  • deelnemersbewijzen te maken

Heeft u een cursus die u wilt aanbieden, neem dan contact op met: workshopemdr@gmail.com