Erik ten Broeke 
Ad de Jongh

Voor de ‘evidence-based’ behandeling van angststoornissen bestaan heldere richtlijnen. In de meeste gevallen wijst de evidentie overwegend in de richting van cognitieve gedragstherapie. In sommige gevallen worden ook andere methoden – zoals EMDR – aanbevolen. Een bekend voorbeeld is de toepassing van EMDR bij PTSS waarvoor de wetenschappelijke evidentie sterk is. Voor andere angststoornissen geldt dat in veel mindere mate. In afwachting van lopend en nieuw onderzoek is er niettemin er alle reden positief te zijn over de mogelijkheden EMDR toe te voegen aan de effectieve behandeling van angststoornissen. De ervaringen in de klinische praktijk stemmen optimistisch.

Inhoud van de cursus

In deze workshop wordt besproken op welke wijze EMDR kan worden ingezet bij de behandeling van verschillende angststoornissen. Het kader vormt daarbij enerzijds de bestaande, aangetoond effectieve behandelingen en anderzijds de bestaande kennis over de experimentele psychopathologie van angststoornissen. Daartoe wordt van de te behandelen angststoornissen telkens 1) (zeer kort) de fenomenologie, 2) de huidige ‘evidence-based’ behandeling(en), 3) de psychologische modellen en 4) de mogelijkheden van EMDR besproken. Het conceptuele kader van deze bespreking zal overwegend cognitief-gedragstherapeutisch/leertheoretisch van aard zijn, maar de dag is zo opgebouwd dat ook mensen met minder scholing op dit punt kunnen profiteren van hetgeen wordt besproken. Enige kennis met betrekking tot het zogenaamde ‘Linksom-Rechtsom’ model is wel gewenst. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het einde van de dag de verschillende angststoornissen globaal zodanig kunnen conceptualiseren dat de inzet van EMDR een gericht kader krijgt. Afhankelijk van het aantal deelnemers is het wellicht mogelijk eigen casuïstiek compact en gericht in te brengen. De volgende angststoornissen staan in principe op het programma:

   • Paniekstoornis (+ agorafobie)
   • Sociale fobie
   • Obsessief-compulsieve stoornis
   • Gegeneraliseerde angststoornis
   • Specifieke fobie

Waar

Eenhoorn Amersfoort

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort

Datum

 • Voorlopig geen nieuwe datum

9.30 tot 17.00 uur (welkom en koffie vanaf 9.00 uur; gemeenschappelijke lunch 12.30 – 13.15)

Kosten

265 euro (inclusief koffie/thee en lunch en cursusmateriaal)

Accreditatie

VEN (6 punten smal), NIP-eerstelijnspsychologen (9 punten), FGzPt (4 punten) en VGCt (6 punten).

 

Over de cursusleiders

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog, gedragstherapeut, supervisor en opleider voor de VGCt en EMDR trainer (VEN; EMDR-Europe). Hij is onder andere (co-)auteur van diverse boeken op het gebied van (Geïntegreerde) Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Hij is als behandelaar vrijgevestigd te Bathmen/Deventer.

Prof.dr. Ad de Jongh is gz-psycholoog, en is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een praktijk op het gebied van psychotrauma, maakt deel uit van de directieraad van de PTSS kliniek Psytrec, en houdt zich bezig met onderzoek naar de mogelijkheid van evidence based behandelingen van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij diverse groepen patiënten, waaronder die met ernstige psychiatrische aandoeningen. Ad is geaccrediteerd als EMDR trainer voor de VEN en EMDR Europe.

Contact: workshopemdr@gmail.com