CURSUSSEN GGZ

‘Cursussen GGZ’ is een initiatief om kwalitatief goede cursussen, opleidingen en workshops te organiseren over effectieve en korte behandelingen van veel voorkomende (met name trauma-gerelateerde) psychische aandoeningen, zoals posttraumatische stressstoornis, en aanverwante onderwerpen, zoals seksueel geweld. Dit doen we door ervaren docenten bij elkaar te brengen, hun cursussen onder te brengen op deze website, en indien nodig de organisatie daarvan op ons te nemen. 

Op deze website vind je een overzicht van het huidige aanbod.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocoleerde en cliënt-gerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Er zijn inmiddels een reeks wetenschappelijke studies verricht naar de werkzaamheid van EMDR bij Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Volgens de meest recente richtlijnen van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), de American Psychiatric Association (APA) en de Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen is EMDR, met imaginaire exposure, de ‘treatment of choice’ voor psychotrauma.