Laatste stand van zaken en toepassing van effectieve technieken

Iva Bicanic
Ad de Jongh

Nederland telt 1 miljoen slachtoffers die ooit een verkrachting hebben meegemaakt. Daarnaast maken 1 op de 100 mensen tussen 15-70 jaar elk jaar een nieuw incident van seksueel geweld mee. De laatste jaren zijn er andere, nieuwe vormen van zedenmisdrijven die sterk in opkomst zijn, waarbij het internet, social media en smartphones een rol spelen en waarvan veel kinderen en adolescenten de dupe worden.

Ongeveer de helft van de mensen die seksueel trauma heeft meegemaakt, ontwikkelt problemen variërend van PTSS tot andere angststoornissen, stemmingsstoornissen, seksuele problemen en revictimisatie. De behandeling van slachtoffers van seksueel geweld kent een aantal complicerende factoren, waaronder schaamtegevoelens en zelfverwijt van slachtoffers en het feit dat veel daders bekenden zijn. Dit vereist een specifieke aanpak.

Inhoud van de cursus

In deze workshop wordt de laatste stand van zaken gepresenteerd over forensische, medische en psychologische aspecten van seksueel trauma, onderbouwd door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op de bejegening van slachtoffers waaronder ‘blaming the victim’. De deelnemers leren bovendien EMDR in te zetten bij minderjarige en volwassen slachtoffers van seksueel geweld, in de acute fase en later. Hierbij komen zowel eenvoudige als meer complexe casusconceptualisaties aan de orde. De deelnemers leren aan de hand van praktische oefeningen het effect van hun EMDR behandeling te vergroten door de inzet van nieuwe werkgeheugenbelastingstechnieken, flashforwardsmental videocheckscognitive interweaves en andere effectieve technieken. Bovendien wordt uitgebreid ingegaan op de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik in de vroege jeugd en welke behandelstrategieën daarbij kunnen worden toegepast, ook als er sprake is van dissociatie of ernstige co-morbiditeit. De lezingen en oefeningen worden ondersteund door videobeelden van behandelingen van slachtoffers van seksueel geweld.

Belangrijke aanvulling

Om misverstanden te voorkomen: het EMDR onderdeel van deze workshop is niet bedoeld om EMDR te leren toepassen. Daarvoor dient een door de VEN geaccrediteerde Basisopleiding EMDR te worden gevolgd.

Waar

Eenhoorn Amersfoort

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort

Data

  • Voorlopig geen nieuwe datum

9.30 tot 17.00 uur (welkom en koffie vanaf 9.00 uur; gemeenschappelijke lunch 12.30 – 13.15)

Kosten

225 euro (inclusief koffie/thee en lunch en cursusmateriaal)

Accreditaties

Accreditatie is aangevraagd bij VEN smal (3), VEN breed (3), VGCT(6), NVP (6). NIP-eerstelijnspsychologen(7) , FGZP (5) & K&J/OG (9).

 

Over de cursusleiders

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jong-volwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Als co-auteur werkte zij mee aan de Horizon en STEPS methodiek voor de behandeling van de gevolgen van seksueel trauma voor resp. kinderen en adolescenten. Tevens is zij coördinator van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld dat in 2012 in het UMC Utrecht is geopend voor acute slachtoffers van een verkrachting, en verantwoordelijk voor de landelijke uitrol van deze centra. In maart 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘psychological and biological correlates of adolescence rape‘.

Prof.dr. Ad de Jongh is opleider in EMDR, is gz-psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan de ACTA onderdeel van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit. Daarnaast is hij sinds 2011 honorary professor aan de School of Health Sciences van Salford University, Manchester (UK). Hij is EMDR trainer voor EMDR Europe, heeft een praktijk voor psychotrauma, publiceerde meer dan 300 artikelen over angst- en gerelateerde problematiek, en houdt zich bezig met onderzoek naar de mogelijkheid van evidence based behandelingen van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij een breed scala aan patiëntencategorieën.

Contact: workshopemdr@gmail.com